Γεια σας. Ονομάζομαι y=αx+β. Οι φίλοι μου με φωνάζουν εξίσωση. Με λένε έτσι επειδή έπεσα μέσα στο βιβλίο των μαθηματικών όταν ήμουν μικρός και από τότε η επίδρασή τους είναι μόνιμη πάνω μου.

Hello. My name is y=ax+b. My friends call me equation (e3iswsi). I got this name because I fell into the book of the mathematics when I was a baby and their effect on me became permanent.

y=ax+b< Links

Next >