Ἀυτὸ τὸ domain εἴναι πρὸς πώληση

στὴν ἐξωφρενικὴ τιμὴ τῶν NA ἐυρῶ.

ὄπου NA εἴναι ὁ ἀριθμὸς Avogadro.

Πληροφορίες στὸ e3iswsi@lyhnosoft.tkἊν ψάχνετε τὸ blog τοῦ Κωνσταντίνου πατῆστε ἐδῶἐδῶ.

Μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἀρχειοθετημένες ἐκδόσεις τοῦ Lyhnosoft ἐδῶ καὶ ἐδῶ.Ἂν εἴσαι ὁ Constanteinstein τότε μπορεῖς νὰ ἐπωφεληθεῖς ἀπὸ τὴ μοναδικὴ προσφορὰ καὶ νὰ ἀποκτήσεις τὸ domain ἐντελῶς δωρεᾶν!